Gıda Güvenliği

Ürünlerimiz ve çiftliğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından her hafta denetlenir.

Ülkemizde çift kabuklu kültürü pek gelişkin olmadığından beraberinde getirdiği riskler de pek bilinmemektedir. Konu ile ilgili, gelişmiş ülkelerdeki mevzuatlar artık ülkemizde de bulunsa da, maalesef kaçak yollarla elde edilen çift kabuklular, özellikle kara midye toplum sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Misya bu konuda Türkiye’de bir devrim yaparak tüketiciye güvenilir midye sunmaya başlamıştır. Ürünlerimiz ve çiftliğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından her hafta denetlenir, su ve midye numuneleri alınarak toplamda 27 değişik parametre resmi laboratuvarlarda incelenir. Bu incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde şirketimize midye satış izni verilmektedir.

Ürünlerimiz birbirinden farklı sağlık ve güvenlik testlerinden geçirilmekte, üretim sürecinin farklı aşamalarında, çeşitli şekillerde analiz edilmektedir. Biz bu incelemelere ilave, birçok analizi kendi bünyemizde de yapıyoruz. Böylece müşterilerimize, güvenilir ve sağlıklı ürünler tükettiklerinin garantisini veriyoruz.