Sürdürülebilirlik

Su ürünleri yetiştiriciliğinin gerçekten sürdürülebilir olması için sahip olması gerekenler.

Küresel anlamda talebin arttığı ve balıkçılığın artık doğanın sınırlarını zorladığı bu günlerde su ürünleri yetiştiriciliğinin 2030 yılında dünyadaki su ürünleri tedariğinin ana kaynağı olacağı hesaplanmaktadır. Sorumlu bir şekilde uygulandığında, su ürünleri yetiştiriciliği 2050 yılında dokuz milyara ulaşacak küresel nüfusu beslemeye yetebilir. Fakat su ürünleri yetiştiriciliğinin gerçekten sürdürülebilir olması için şunlara sahip olması gerekir:

 • Çevresel sürdürülebilirlik

  Su ürünleri yetiştiriciliği ekosistemi bozmamalı, biyolojik çeşitliliği azaltmamalı ve kirliliğe sebep olmamalı.

 • Sosyal ve toplumsal sürdürülebilirlik

  Su ürünleri yetiştiriciliği sosyal sorumluluk sahibi olmalı ve toplumun iyiliğine hizmet etmeli.

 • Deniz dibi hiçbir şekilde tahrip edilmez. Öyle ki büyük beton tonozlar yerine dipte sadece 50mm iz bırakan vida çapalar kullanılmaktadır.
 • Üretimde hiçbir kimyasal madde (antibiyotik, zehirli ilaç, gübre) kullanılmaz.
 • Oluşan midye popülasyonu çiftlik içinde kendi yavrusunu üretir. Örneğin ton balığı yetiştiriciliğindeki gibi yavrular devamlı doğal ortamdan toplanmazlar.
 • Kültür balıkçılığındaki gibi yem kullanılmaz, balık üretmek için başka balıklar yem yapılmaz. Bu sayede protein üretmek için protein tüketilmez. Midyeler ortamda bulunan fitoplanktonlar ile beslenir ve Seafood Watch organizasyonunun da belirttiği gibi kültür midyesi doğaya saygı açısından “en iyi seçim” dir (http://goo.gl/y6JmHo) . Dünyada doğaya midye yetiştiriciliğinden daha saygılı daha sürdürülebilir başka bir üretim yöntemini varsa da biz bilmiyoruz.
 • Midye çiftliği doğal çeşitliliği azaltmaz aksine arttırır. Çiftlik çevresinde doğal hayatın çeşitlendiği ve canlı sayılarının arttığı gözlemlenmektedir.
 • Midye çiftliği hiçbir kirliliğe sebep olmaz. Atıkları yoktur.
 • Ülkemizde midye tüketimi tamamen kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu şekilde hem toplum sağlığı risk altında kalmaktadır, hem de çok büyük kayıt dışı bir sektöre göz yumulmaktadır.
 • Bilinçli tüketiciler güvenilir midye bulamadıkları için bu ürünü tüketmeseler de midye severlerin çoğunluğu belki de bilinçsizce birçok riski görmezden gelmektedirler.
 • Midye üretiminin hem istihdam sağlayan hem de güvenilir ve sağlıklı midyeyi tüketici ile buluşturabilen ve kayıtlı ekonomiye katkısı ile bu konudaki sürdürülebilirliğe de örnek bir yatırım olduğu aşikârdır.

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, çiftkabuklu yumuşakça, yani midye üretiminin diğer tüm çiftlik üretimlerine göre yem verimliliği, ötrofik madde (https://bit.ly/2WYVNPm) üretimi, arazi kullanım ve tatlı su harcaması açısından en iyi üretim şekli olduğu aşikârdır.

Kaynak: Phillips, Beveridge, and Clarke 1991; FAO 2003; Hall et al. 2011; Bouman et al. 2013.