SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Misya Su Ürünleri Sürdürülebilirlik

Küresel anlamda talebin arttığı ve balıkçılığın artık doğanın sınırlarını zorladığı bu günlerde su ürünleri yetiştiriciliğinin 2030 yılında dünyadaki su ürünleri tedariğinin ana kaynağı olacağı hesaplanmaktadır.  Sorumlu bir şekilde uygulandığında, su ürünleri yetiştiriciliği 2050 yılında dokuz milyara ulaşacak küresel nüfusu beslemeye yetebilir. Fakat su ürünleri yetiştiriciliğinin gerçekten sürdürülebilir olması için şu özelliklere sahip olması gerekir:

 • Çevresel sürdürülebilirlik — Su ürünleri yetiştiriciliği ekosistemi bozmamalı, biyolojik çeşitliliği azaltmamalı ve kirliliğe sebep olmamalı.
 • Ekonomik sürdürülebilirlik — Su ürünleri yetiştiriciliği en azından uzun vadede kârlı bir iş olmalı.
 • Sosyal ve toplumsal sürdürülebilirlik — Su ürünleri yetiştiriciliği sosyal sorumluluğun bilincinde olmalı ve toplumun iyiliği için hizmet etmeli.

Şirketimizin midye üretimi yukarıdaki tüm kriterlerle uymaktadır.

 • Çevresel sürdürülebilirlik
  • Deniz dibi hiçbir şekilde tahrip edilmez. Öyle ki büyük beton tonozlar yerine dipte sadece 50mm iz bırakan vida çapalar kullanılmaktadır.
  • Üretimde hiçbir kimyasal madde (antibiyotik, zehirli ilaç, gübre) kullanılmaz.
  • Oluşan midye popülasyonu çiftlik içinde kendi yavrusunu üretir. Örneğin ton balığı yetiştiriciliğindeki gibi yavrular devamlı doğal ortamdan toplanmazlar.
  • Kültür balıkçılığındaki gibi yem kullanılmaz, balık üretmek için başka balıklar yem yapılmaz. Bu sayede protein üretmek için protein tüketilmez.
  • Midyeler ortamda bulunan fitoplanktonlar ile beslenir ve Seafood Watch organizasyonunun da belirttiği gibi kültür midyesi “en iyi seçim”dir.
  • Dünyada doğaya daha saygılı, daha sürdürülebilir bir üretim yöntemi biz bilmiyoruz.
  • Midye çiftliği doğal çeşitliliği azaltmaz, aksine arttırır. Çiftlik çevresinde doğal hayatın çeşitlendiği ve canlı sayılarının arttığı gözlemlenmektedir.
  • Midye çiftliği hiçbir kirliliğe sebep olmaz. Atıkları yoktur.

   

Kum Midyesi
 • Ekonomik sürdürülebilirlik
  • Şirketimizin midye üretimi emek yoğun ve yatırımı yüksek bir üretim şekli olsa da ehil ellerde uzun vadede kârlı bir yatırımdır. İstihdam sağlamakta ve ülkemizde henüz hiç gelişmemiş bir sektörün öncülüğünü yapmaktadır.
 • Sosyal ve toplumsal sürdürülebilirlik
  • Ülkemizde midye tüketimi tamamen kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu şekilde hem toplum sağlığı risk altında kalmaktadır, hem de çok büyük kayıt dışı bir sektöre göz yumulmaktadır.
  • Bilinçli tüketiciler güvenilir midye bulamadıkları için bu ürünü tüketmeseler de, midye severlerin çoğunluğu, birçok riski görmezden gelerek midye tüketmektedirler.
  • Midye üretiminin istihdam sağlaması, güvenilir ve sağlıklı midyeyi tüketici ile buluşturması ve kayıtlı ekonomiye katkısı ile bu konudaki sürdürülebilirliğe de örnek bir yatırım olduğu aşikârdır.

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, çift kabuklu yumuşakça, yani midye üretiminin diğer tüm çiftlik üretimlerine göre yem verimliliği, ötrofik madde üretimi, arazi kullanım ve tatlı su harcaması açısından en iyi üretim şekli olduğu aşikârdır.